Публічна інформація
 
2020 рік :

Кошторис на 2020 р.

 2019 рік :

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Статут закладу освіти

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами на 2018-2019 н.р.

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами на 2019-2020 н.р.

Освітня програма на 2018-2019 н.р.

Освітня програма на 2019-2020 н.р.

 

Територія обслуговування Урзуфської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - територія Мангушського району

Ліцензійний обсяг осіб, які навчаються у Урзуфській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів – 300.

Фактична кількість осіб, які навчаються у Урзуфській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 225.
Мова освітнього процесу - українська та російська.
Вакансії: станом на 01.06.2019 відкрита вакансія вчитель музичного мистецтва

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти 2019 р.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти 2020 р.

Результати моніторингу якості освіти (2016-2019 рр..)

Результати моніторингу якості освіти (2016-2020 рр..)

Річний звіт навчального закладу:

     - Аналіз виховної роботи за 2018-2019 навчальний рік

     - Аналіз методичної роботи за 2018-2019 навчальний рік

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами:

- організоване індивідуальне навчання вдома;

- організоване навчання осіб з особливими потребами у класі.

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфідіційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

 
Про фінансову звітність
 
     У статті 6 Закону  “Про освіту” однією з основних засад державної політики та принципом освітньої діяльності визначено відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством.
     Відповідно до статті 30 Закону всі заклади освіти мають формувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднювати таку інформацію.
 
     У частині 2 цієї статті міститься перелік усієї інформації та документів, відкритий доступ до яких зобов’язані забезпечувати заклади освіти на своїх веб-сайтах, а у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників.
 
     Крім того, згідно з частиною 3 цієї статті, заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.